Ured načelnika

Ured načelnika je ustrojstvena jedinica policijske uprave kojom rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave.


Ured načelnika:

 • nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica;
 • obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave;
 • donosi programske i planske dokumente;
 • izrađuje izvješća i prosudbe;
 • koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije;
 • analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave;
 • prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije;
 • priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja;
 • planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekte i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave;
 • priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama;
 • daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave;
 • u provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima;
 • informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja;
 • donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika;
 • provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja;
 • u provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.


Osobe zadužene za odnose s javnošću :

 • voditelj poslova izvještajne analitike i odnosa s javnošću: Dragoslav Živković  099/2112-562
 • policijska službenica za odnose s javnošću: Martina Halas  099/3593-063
 • policijska službenica za odnose s javnošću: Ana Mišić  099/3786-481
 
Telefon:     032/342 261 ; 032 / 342 222;      

Telefax:      032 / 342 202

E-mail: vukovarsko-srijemska@policija.hr

Dokumenti i linkovi