Ured načelnika

Ured načelnika je ustrojstvena jedinica policijske uprave kojom rukovodi zamjenik načelnika PU.


Ured načelnika:

  • nadzire rad i utvrđuje zakonitost, taktičnost, profesionalnost i pravilnost postupanja prema građanima te utvrđuje sve okolnosti nastanka povrede radne discipline
  • vrši provjeru predstavki građana upućenih na rad policijskih i drugih službenika i u zakonskom roku od 30 dana obavještavaju podnositelja predstavke o utvrđenom i poduzetom
  • predlaže mjere za suzbijanje nezakonitosti i unapređenje profesionalne etike
  • prikuplja podatke o svim sigurnosnim događajima
  • analitičkom procjenom prosuđuje stanje sigurnosti i obavještava javnost o stanju u važnijim sigurnosnim područjima (kriminalitet, javni red i mir, promet, upravni poslovi, nadzor državne granice i dr.)
  • raščlanjuje medijsku prezentaciju svih događaja, surađuje sa sredstvima javnog priopćavanja i pruža odgovore javnosti na medijskim konferencijama pri čemu se velika pozornost pridaje informacijama o preventivnom i samozaštitnom ponašanju građana (npr. u svezi s razbojstvima, sigurnosti cestovnog prometa, provalama i dr.)


Osobe zadužene za odnose s javnošću :

  • glasnogovornik: Dragoslav Živković 099/2112-562
  • policijska službenica za odnose s javnošću: Martina Halas 099/3593 063
 
Telefon:     032/342 261 ; 032 / 342 222;      

Telefax:      032 / 342 202

e-mail: vukovarsko-srijemska@policija.hr

Dokumenti i linkovi