Služba kriminalističke policije

Služba kriminalističke policije je ustrojstvena jedinica policijske uprave kojom rukovodi voditelj.


Služba kriminalističke policije:
  • analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave;
  • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta;
  • obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti;
  • obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć;
  • sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave;
  • sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala;
  • obavlja i druge poslove iz svog područja rada.