Služba kriminalističke policije

 
Služba kriminalističke policije je ustrojstvena jedinica policijske uprave i njime rukovodi voditelj.


Služba kriminalističke policije:
 
  • prati i analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta i surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama, a naročito s Odjelom policije na planu organizacije, prevencije i nadzora kriminaliteta
  • nadzire provođenje kriminalističkih obrada, pruža stručnu pomoć policijskim postajama s ciljem otkrivanja počinitelja, njihovog prijavljivanja i privođenja mjerodavnim pravosudnim tijelima
  • planskim dokumentima određuje prioritete u suzbijanju kriminaliteta i nadzire rad policijskih postaja na tom području
  • razvija metodologiju suzbijanja kriminaliteta
  • skrbi o tehnološkom unapređenju kriminalističke službe
  • prikuplja i pohranjuje u baze podataka određena kaznena djela te podatke i informacije o počiniteljima kaznenih djela
  • poduzima mjere i radnje na suzbijanju kriminalitet droga, maloljetničkog kriminala, ratnog zločina i terorizma, gospodarskog kriminaliteta i organiziranog kriminaliteta