Služba za granicu

 
Služba za granicu je ustrojstvena jedinica policijske uprave i njime rukovodi voditelj.

Služba za granicu:
  • prati stanje sigurnosti na graničnoj crti i graničnim prijelazima 
  • obuhvaća poslove iz područja granične kontrole, osiguranja državne granice,  ostvarivanja zakonitosti kretanja i boravka stranaca, te rad stranaca u RH
  • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave
  • organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu pomoć, kao i pomoć pri usavršavanju policijskih službenika
  • ostvaruje suradnju sa drugim državnim tijelima