Služba za javni red i sigurnost

 
Služba za javni red i sigurnost ustrojstvena je jedinica policijske uprave kojom rukovodi voditelj.

Služba za javni red i sigurnost obuhvaća poslove policije u odori: temeljne, prometne i protueksplozijsku zaštitu.

Služba za javni red i sigurnost:

  • prati stanje javnog reda, problematiku prijestupa i prekršaja
  • obuhvaća poslove protueksplozijske zaštite, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprječavanju činjenja kaznenih djela prijestupa i prekršaja
  • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području svoje mjerodavnosti 
  • skrbi o sigurnosti cestovnog prometa i predlaže mjere za unapređenje rada i najpovoljnije oblike preventivne djelatnosti
  • osigurava javna okupljanja (sportska, kulturno-zabavna, javne prosvjede itd) u svrhu sprečavanja narušavanja javnog reda i mira u većem opsegu
  • pruža pomoć policijskim postajama u slučajevima složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, uhićenja
  • sudjeluje i u drugim policijskim zadaćama kad je potrebna nazočnost većeg broja policijskih službenika jedinstvene strukture i pod jedinstvenim rukovođenjem 

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se: Operativno-komunikacijski centar policije.

Poslovi Operativno-komunikacijskog centra policije:

  • u Operativno-komunikacijski centar policije slijevaju se obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama s područja cijele policijske uprave
  • Operativno-komunikacijski centar policije prikuplja dopunske obavijesti o zaprimljenim događajima i pojavama i prosuđuje njihov značaj
  • o događajima i poduzetim mjerama izvješćuje odgovorne rukovoditelje i Operativno komunikacijski centar MUP-a dokumentira događaje i poduzima mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim nepogodama ili drugim ugrozama


Stalno smo na usluzi građanima putem telefonskog broja 192, primamo dojave građana, šaljemo im pomoć, dajemo im povratne informacije i usmjeravamo ih na rješavanje i otklanjanje njihovih problema.