Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca je ustrojstvena jedinica policijske uprave kojom rukovodi voditelj.
 

Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca:

  • obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana;
  • obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca;
  • obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite;
  • predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa;
  • pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja;
  • obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave;
  • provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima;
  • provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.