Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

 

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova je ustrojstvena jedinica policijske uprave kojom rukovodi voditelj.

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova:

 • obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave;
 • obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima;
 • izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave;
 • izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe;
 • obavlja računovodstvene poslove,
 • organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave;
 • razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva;
 • obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba;
 • skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme;
 • razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave;
 • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava;
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.