Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

 

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova je ustrojstvena jedinica policijske uprave i njime rukovodi voditelj.

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova :

  • obavlja poslove u svezi s imovinsko-pravnim odnosima policijske uprave
  • uključuje se u rješavanje egzistencijalnih pitanja zaposlenih stradalih u službi
  • razrađuje izvješće o financijskom poslovanju policijske uprave
  • vodi brigu o tehničkom održavanju objekata, opreme i uređaja, o održavanju čistoće radnih i drugih prostora
  • brine se o svim oblicima radnog i socijalnog standarda zaposlenika
  • obavlja poslove koji se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornost zaposlenika
  • sudjeluje u procesu unapređenja rada i vođenju kadrovske politike