Referade upravnih poslova

 

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE VUKOVAR

 • adresa: Vukovar, Stjepana Radića 64 (zgrada PP Vukovar)
 • kontakt: +385 32 342 020 i +385 32 342 023
 • radno vrijeme sa strankama: 7.30-14.30 sati, a utorkom od 9.00 do 16:30 sati
 • voditelj: Gordana Vučić

 

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE VINKOVCI

 • adresa: Vinkovci, Glagoljaška 27b (zgrada Policijske uprave)
 • kontakt:
  • osobne iskaznice, prebivalište i boravište  +385 32 342 301
  • vozačke dozvole +385 32 342 302
  • putovnice +385 32 342 303
  • statusna pitanja stranaca i državljanstvo +385 32 342 214
  • oružje +385 32 342 318
 • radno vrijeme sa strankama: 7.30-14.30 sati, a utorkom od 9.00 do 16:30 sati
 • voditelj Odjela za upravne poslove: Jadranka Bartulović   +385 32 342 304
 • voditelj Odjela za strance i državljanstvo: Marija Osrečki   +385 32 342 279
 

PODRUČJE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE ŽUPANJA

 • adresa: Županja, Dr. Franje Račkog 2a (zgrada PP Županja) 
 • kontakt:
  • osobne iskaznice i putovnice  +385 32 343 512 i 343 513
  • vozačke dozvole +385 32 343 516
  • statusna pitanja stranaca i državljanstvo +385 32 343 519
  • oružje +385 32 343 536.
 • radno vrijeme sa strankama: 7.30-14.30 sati, a utorkom od 9.00 do 16:30 sati
 • voditelj: Danijela Kovačević

PODRUČJE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE ILOK
 
 • adresa: Ilok, Dr. Franje Tuđmana 49 (zgrada PP Ilok)
 • kontakt: +385 32 343 776; +385 32 343 775
 • radno vrijeme sa strankama: 7.30-14.30 sati, a utorkom od 9.00 do 16:30 sati
 • voditelj: Anita Šimunić

PODRUČJE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE TOVARNIK
 
 • adresa: Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5
 • kontakt: +385 32 343 709
 • radno vrijeme sa strankama: 7.30-14.30 sati, a ponedjeljkom od 9.00 do 16:30 sati
 • v.d. voditelj: Ljubica Hapčak

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE OTOK
 
 • adresa: Otok, Vladimira Nazora 1
 • kontakt: +385 32 343 640; +385 32 343 641
 • radno vrijeme sa strankama: 7.30-14.30 sati, a utorkom od 9.00 do 16:30 sati
 • voditelj: Sandra Pavlović

PODRUČJE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE VRBANJA
 
 • adresa: Vrbanja, Trg Franje Tuđmana 1
 • kontakt: +385 32 343 627
 • radno vrijeme sa strankama: 7.30-14.30 sati, a ponedjeljkom od 9.00 do 16:30 sati
 • voditelj: -