Referade upravnih poslova

 

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE VUKOVAR

 • adresa: Vukovar, Stjepana Radića 64 (zgrada PP Vukovar)
 • kontakt: +385 32 342 020 i +385 32 342 023
 • radno vrijeme sa strankama: radnim danima od 7.30 do 14.30 sati, a utorkom od 9.00 do 16.30 sati
 • voditelj: Gordana Vučić  +385 32 342 019

 

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE VINKOVCI

 • adresa: Vinkovci, Glagoljaška 27b (zgrada Policijske uprave)
 • kontakt:
  • osobne iskaznice, prebivalište i boravište  +385 32 342 301
  • vozačke dozvole +385 32 342 302
  • putovnice +385 32 342 303
  • statusna pitanja stranaca i državljanstvo +385 32 342 214
  • oružje +385 32 342 318
 • radno vrijeme sa strankama: radnim danima od 7.30 do 14.30 sati, a utorkom od 9.00 do 16.30 sati
 • voditelj Odjela za upravne poslove: Marija Purić   +385 32 342 304
 • voditelj Odjela za strance i državljanstvo: Marija Osrečki   +385 32 342 279
 

PODRUČJE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE ŽUPANJA

 • adresa: Županja, Dr. Franje Račkog 2a (zgrada PGP Županja) 
 • kontakt:
  • osobne iskaznice i putovnice  +385 32 343 512 i 343 513
  • vozačke dozvole +385 32 343 516
  • statusna pitanja stranaca i državljanstvo +385 32 343 519
  • oružje +385 32 343 536.
 • radno vrijeme sa strankama: radnim danima od 7.30 do 14.30 sati, a utorkom od 9.00 do 16.30 sati
 • voditelj: Danijela Kovačević  +385 32 343 527

PODRUČJE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE ILOK
 
 • adresa: Ilok, Dr. Franje Tuđmana 49 (zgrada PGP Ilok)
 • kontakt: +385 32 343 776; +385 32 343 775
 • radno vrijeme sa strankama: radnim danima od 7.30 do 14.30 sati, a ponedjeljkom od 9.00 do 16.30 sati
 • voditelj: Anita Šimunić +385 32 343 757

PODRUČJE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE TOVARNIK
 
 • adresa: Tovarnik, Bana Josipa Jelačića 11 (zgrada PGP Tovarnik)
 • kontakt: +385 32 343 709
 • radno vrijeme sa strankama: radnim danima od 7.30 do 14.30 sati, a ponedjeljkom od 9.00 do 16.30 sati
 • voditelj: Tatjana Faletar +385 32 343 705

PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE OTOK
 
 • adresa: Otok, Vladimira Nazora 1
 • kontakt: +385 32 343 640; +385 32 343 641
 • radno vrijeme sa strankama: radnim danima od 7.30 do 14.30 sati, a ponedjeljkom od 9.00 do 16.30 sati
 • voditelj:    +385 32 343 636

PODRUČJE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE VRBANJA
 
 • adresa: Vrbanja, Trg Franje Tuđmana 1 (zgrada PGP Vrbanja)
 • kontakt: +385 32 343 627
 • radno vrijeme sa strankama: radnim danima od 7.30 do 14.30 sati, a ponedjeljkom od 9.00 do 16.30 sati
 • voditelj: Katarina Šoltes +385 32 343 626