Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca

Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca je ustrojstvena jedinica policijske uprave.
 

Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca:

Obavlja poslove prijavništva - prijave prebivališta i boravišta građana, odjave prebivališta po zahtjevu građana i po službenoj dužnosti, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica i vozačkih dozvola, provodi upravne postupke u svezi nabave, registracije i oduzimanja oružja, te izdaje isprave građanima u svezi poslova oružja.
 
Također, provodi upravne postupke u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, rješava statusna pitanja stranaca – kratkotrajni, privremeni i stalni boravak, te izdaje dozvole boravka i boravišne iskaznice.
 
Obavlja uredske poslove i poslove pismohrane za potrebe Policijske uprave.
 
Pruža stručnu pomoć i obavlja upravni nadzor iz svog djelokruga rada i nadzor uredskog poslovanja Policijskih postaja Otok i Vukovar, te Postaja granične policije Ilok, Županja, Tovarnik i Vrbanja.
 
Radom Službe upravlja voditeljica.