Služba policije

 
Služba policije ustrojstvena je jedinica policijske uprave kojom rukovodi voditelj.

Služba policije obuhvaća poslove policije u odori: temeljne, prometne i protueksplozijsku zaštitu.

Služba policije:

  • prati stanje javnog reda, problematiku prijestupa i prekršaja
  • obuhvaća poslove protueksplozijske zaštite, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, stručnog usavršavanja djelatnika i ukupnost preventivnih mjera na sprječavanju činjenja kaznenih djela prijestupa i prekršaja
  • surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području svoje mjerodavnosti 
  • skrbi o sigurnosti cestovnog prometa i predlaže mjere za unapređenje rada i najpovoljnije oblike preventivne djelatnosti
  • osigurava javna okupljanja (sportska, kulturno-zabavna, javne prosvjede itd) u svrhu sprečavanja narušavanja javnog reda i mira u većem opsegu
  • pruža pomoć policijskim postajama u slučajevima složenijih intervencija, racija, zasjeda, blokada, asistencija, privođenja, uhićenja
  • sudjeluje i u drugim policijskim zadaćama kad je potrebna nazočnost većeg broja policijskih službenika jedinstvene strukture i pod jedinstvenim rukovođenjem