Oglasi

25.10.2023.
Oglas za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Klasa: 112-01/23-03/2538, Urbroj: :  511-15-05-23-2 od 19. listopada 2023. godine
Obrazac prijave

14.11.2023.
Poziv na razgovor kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, objavljenog dana 25.10.2023. godine

29.01.2024.
Rješenja o prijmu odabranih kandidata

_________________________________


9.8.2023.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice,
Klasa: 112-03/23-01/33, Urbroj: 511-15-05-23-15 od 7. kolovoza 2023. godine
Prilog oglasu
Obrazac prijave

28.8.2023.
Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, objavljenog dana 9.8.2023. godine

11.10.2023.
Rješenje o prijmu odabranog kandidata


_________________________________

04.04.2023.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, Klasa: 112-03/23-01/33, Urbroj: 511-15-05-23-2 od 3. travnja 2023. godine.
PRILOG oglasu
OBRAZAC prijave


Poziv na razgovor kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, objavljenog dana  04. travnja 2023. godine

Rješenje o prijmu odabrane kandidatkinje

_________________________________

16.09.2022.
OGLAS za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u "Narodnim novinama" broj 107/2022, (6237) od 16. rujna 2022. godine.
PRILOG oglasu
OBRAZAC prijave

Poziv na razgovor
kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, objavljenog dana  16. rujna 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 107/2022, (6237)

Rješenje o prijmu odabranog kandidata

_________________________________

29.12.2021.
OGLAS za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 145/2021 od 29. prosinca 2021. godine

Poziv na razgovor kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, objavljenog dana  29. prosinca 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 145/2021

Rješenja o prijmu odabranih kandidata