Javna nabava

Slika /PU_VS/Svasta/javna nabava logo.jpg

Temeljem članka 80. stavka 1. i 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016.), obavještavamo da načelnik i zamjenik načelnika, te predstavnici naručitelja Policijske uprave vukovarsko-srijemske nisu u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom.


Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske 

Temeljem članka 4. st. 1. i članka 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/2017) propisano je da je Naručitelj obvezan Plan nabave i Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) .


Otvoreni postupci javne nabave

U tijeku je provođenje otvorenog postupka javne nabave Prehrana stranaca u Tranzitno prihvatnom centru za strance Tovarnik. Obavijest o nadmetanju objavljena je danas, 24. kolovoza u elektroničkom oglasniku javne nabave na niže postavljenom linku

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4191197