Javni natječaji

12.06.2024.
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u "Narodnim novinama" broj 70/2024, od 12.06.2024. godine
PRILOG javnom natječaju
OBRAZAC prijave


21.02.2024.
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u "Narodnim novinama" broj 20/2024, od 21.02.2024.
PRILOG javnom natječaju
OBRAZAC prijave

18.03.2024.
Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 20/2024, od 21.02.2024.

29.4.2024.
Rješenja o prijmu odabranih kandidata


________________________________________

25.10.2023.
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
objavljen u "Narodnim novinama" broj 124/2023, (6113), od 25.10.2023.
PRILOG javnom natječaju
OBRAZAC prijave

14.11.2023.

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 124/2023, (6113), od 25.10.2023.


21.02.2024.
Rješenja o prijmu odabranih kandidata
________________________________________

9.8.2023.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u "Narodnim novinama" broj 92/2023, (4410), oglasni dio, natječaji za radna mjesta, od 9.8.2023.
PRILOG javnom natječaju
OBRAZAC prijave

28.8.2023.
Poziv na testiranje
kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 92/2023 od 9.8.2023.

11.10.2023.
Rješenje o prijmu odabranog kandidata
________________________________________

17.05.2023.
JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u "Narodnim novinama" broj 52/2023  od 17. svibnja 2023. godine
PRILOG javnom natječaju
OBRAZAC prijave


07.07.2023.
Poziv na testiranje
kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 52/2023 od 17. svibnja 2023. godine

07.09.2023.
Rješenje o prijmu odabranog kandidata

________________________________________

03.05.2023.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u "Narodnim novinama" broj 47/2023  od 03. svibnja 2023. godine
PRILOG javnom natječaju
OBRAZAC prijave


18.05.2023.
Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 47/2023 od 03. svibnja 2023. godine

19.5.2023.
Obavijest o odgodi testiranja kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 47/2023 od 03. svibnja 2023. godine

20.06.2023.
Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 47/2023 od 03. svibnja 2023. godine

27.7.2023.
Rješenja o prijmu odabranih kandidata
________________________________________

23.11.2022.
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
objavljen u "Narodnim novinama" broj 137/2022, (7762) od 23. studenog 2022. godine
PRILOG javnom natječaju
OBRAZAC prijave

08.12.2022.
Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 137/2022, (7762) od 23. studenog 2022. godine

08.02.2023.
Rješenja o prijmu odabranih kandidata


__________________________________________

16.09.2022.
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, objavljen u "Narodnim novinama" broj 107/2022, (6238) od 16. rujna 2022. godine.
PRILOG javnom natječaju
OBRAZAC prijave
 
Poziv na testiranje
kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog 16. rujna 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 107/2022

06.12.2022.
Rješenje o prijmu odabranog kandidata

___________________________________________

18.05.2022.
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
, objavljen u "Narodnim novinama" broj 56/2022, (3738) od 18. svibnja 2022. godine
PRILOG javnom natječaju
OBRAZAC prijave
 
08.06.2022.
Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog 18. svibnja 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 56/2022

05.09.2022.
Rješenje o prijmu odabranog kandidata
___________________________________________

29.12.2021.
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 145/2021 od 29. prosinca 2021. godine

DOPUNA PRILOGA javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 145/2021 od 29. prosinca 2021. godine

19.01.2022.
Poziv na testiranje i razgovor kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju propisane uvjete iz javnog natječaja, objavljenog 29. prosinca 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 145/2021

Poziv na razgovor kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, objavljenog dana  29. prosinca 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 145/2021

08.04.2022.
RJEŠENJA o odabiru po javnom natječaju i oglasu, objavljenima 29. prosinca 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 145/2021