Mr.sc. Fabijan Kapular privremenim rješenjem imenovan načelnikom PU vukovarsko-srijemske

Slika /PU_VS/O nama-fotke/20200317_115754.jpg
Fotografija: PU vukovarsko-srijemska

Nakon provedenog internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave, u pet policijskih uprava, među kojima i Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj, nisu imenovani rukovodeći policijski službenici – načelnici policijskih uprava.
 
Postupanje po predmetnom internom oglasu je završilo objavom rješenja o djelomičnoj obustavi te se u narednom periodu očekuje raspisivanje novog internog oglasa, na koji se mogu javiti svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, pa tako i oni koji su sudjelovali u ranijem internom oglasu.

Do okončanja novog internog oglasa, dužnost načelnika Policijske uprave vukovarsko-srijemske će, privremenim rješenjem, obavljati dosadašnji načelnik Policijske uprave vukovarsko-srijemske mr.sc. Fabijan Kapular.
 

Stranica