Međusektorska suradnja za podršku žrtvama i svjedocima

  • Slika /PU_VS/Akcije/Nasilje/IMG_20221014_111553.jpg
  • Slika

Zajedničkim snagama policija, centri za socijalnu skrb, odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, državna odvjetništva, sudovi i organizacije civilnog društva nastoje poboljšati položaj žrtava kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji

Foto: PU vukovarsko-srijemska

Danas, 14. listopada, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima zajedno sa Službom prevencije i Odjelom maloljetničke delikvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji Ministarstva unutarnjih poslova organizirali su okrugli stol pod nazivom „Poboljšanje položaja žrtava kaznenih djela i žrtava nasilja u obitelji – Međuresorna suradnja“ u okviru projekta „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke“, financiranog sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Na ovom javnom događaju u prostoru Velike županijske vijećnice u Vinkovcima, predstavnici Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva unutarnjih poslova, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru i Udruge B.a.B.e., koji u svom radu dolaze u direktan kontakt sa žrtvama, prezentirali su učinke podrške, razmijenili su iskustva i izazove u radu sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja, poglavito nasilja u obitelji te podigli razinu znanja, vještina i kompetencija za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u svom izlaganju osvrnuo se na važnost pružanja potpunih i jasnih informacija žrtvama o pravima koje imaju, kako ih i gdje ostvariti te jesu li besplatna. Pomoć žrtvama i svjedocima na svim razinama od policije, sudstva, državnog odvjetništva, civilnih organizacija velika je i iznimno važna jer pokazuju da nisu prepuštene same sebi i svojim strahovima. Stoga je potrebno još više raditi na osnaživanju žrtava i pružanju besplatne pravne pomoći iako određenog napretka na tom polju već i ima.

Neka kažnjiva djela i buduća ponašanja ne mogu se predvidjeti, no međuresornom suradnjom i koordiniranim postupanjem mogu se poduzeti određene mjere i radnje kako bi prevenirali nasilne događaje te zaštitili žrtve od nasilničkih ponašanja.

U smislu podrške žrtvama Ministarstvo unutarnjih poslova poduzima razne preventivne aktivnosti (kampanje Živim život bez nasilja, Lily i druge), kroz aplikaciju Kalendar nasilja omogućuje praćenje pojavnosti prekršaja i kaznenih djela nasilja u obitelji te kroz aplikaciju Red button prijavu nasilja, i redovito donosi upute i smjernice, a rukovoditelji policijskih uprava i postaja članovi su županijskih i lokalnih timova za prevenciju i borbu nasilja i drugih ugroza.

Voditeljica Službe za prevenciju Ravnateljstva policije istaknula je kako je policija najčešće prva kojoj se žrtve obraćaju za pomoć, stoga svjesni svoje odgovornosti i uloge u sprečavanju daljnjeg nasilja i pomoći žrtvi kontinuirano educiramo policijske službenike u cilju daljnjeg podizanja razine profesionalnosti u postupanjima.

Policijska službenica za mladež Odjela maloljetničke delikvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji dodala je kako osim policije, važnu ulogu u ostvarivanju zaštite i prava žrtava nasilja u obitelji imaju centri za socijalnu skrb, odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, državna odvjetništva, sudovi, ali i organizacije civilnog društva. „Za učinkovito postizanje zaštite žrtava, kao i ostvarivanje njihovih prava važno je zajedničko i jedinstveno djelovanje navedenih, ali i drugih nadležnih tijela/institucija i stručnih osoba, kao i pravovremena razmjena informacija, a u cilju sprječavanja sekundarne viktimizacije te suzbijanja i prevencije nasilničkog ponašanja“ napomenula je policijska službenica.

Zaključak je sudionika kako je razvoj mreže i jačanje suradnje svih dionika u rješavanju i pomaganju svih situacija vezanih za zaštitu i podršku žrtvama kaznenih djela i svjedocima ključ uspjeha za poboljšanje njihovog položaja.
 

Stranica