Građani, predložite lokacije za akciju 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila

Slika /PU_VS/O nama-fotke/prometni_policajac_zaustavlja na cesti s leđa.jpg

Građani mogu dati svoje prijedloge slanjem na našu internetsku email adresu vukovarsko-srijemska@policija.hr

Fotografija: ilustracija

 
I ponovno želimo javnosti prenijeti interesantnu temu kojom želimo povezati policiju i građane, a sve sa zajedničkim ciljem, dakle zbog sigurnosti cestovnog prometa, sigurnosti svih ljudi i zato jer želimo posebno brinuti o našoj djeci.

Stoga ćemo odmah izravno i odrješito pozvati riječima:

„Građani, predložite lokacije za akciju 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila!

Od 31. ožujka do 14. travnja 2021. godine Policijska uprava vukovarsko-srijemska zaprimat će prijedloge građana za lokacije koje građani smatraju „rizičnima“, na kojima će se provesti nadzor brzine kretanja vozila.

Akcija će se provesti 21. travnja, od 00,00 do 00,00 22. travnja, na lokacijama koje će policija odabrati, uz pomoć sugestija građana, uvažavajući i lokacije koje su se iskustveno pokazale kao mjesta na kojima se učestalo događaju prometne nesreće.

U obzir dolaze točke u prometu na svim prometnicama Vukovarsko-srijemske županije, no, poželjno je da građani u svojim prijedlozima obrazlože razlog zbog kojeg je upravo odabrana lokacija primjerena za odabir tijekom provođenje akcije.

Po zaprimanju prijedloga građana, policija će kroz analizu pristiglih prijedloga odabrati lokacije na kojima će 21. travnja 2021. godine mjeriti brzinu kretanja vozila, a odabrane lokacije javno objaviti i najaviti putem medija provođenje akcije 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila.“

Građani mogu dati svoje prijedloge slanjem na našu internetsku email adresu vukovarsko-srijemska@policija.hr 

Imali smo i prethodna dobra takva iskustva te se stoga i ove godine nadamo da će građani novim idejama, prijedlozima ili svojim mišljenjima dati dobar poticaj koji ima najbitniji smjer, a to je sigurnost u prometu.
 

Stranica