Dodatan rad Odjela upravnih poslova u Vinkovcima

Slika /PU_VS/O nama-fotke/upravni poslovi vk.jpg

Na temelju ukazane potrebe i interesa građana, Odjel upravnih poslova će iznimno raditi u subotu, 25. lipnja od 7 do 13 sati, i to na poslovima prijave prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica i putnih isprava

Foto: Ilustracija

Obavještavamo građane da će, na temelju ukazane potrebe i interesa građana, djelatnici Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja građana, Odjel upravnih poslova, koji se nalazi na adresi Glagoljaška 27b u Vinkovcima, šalter sala, iznimno raditi u subotu 25. lipnja od 7 do 13 sati, i to na poslovima prijave prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica i putnih isprava.
 
Nadalje, daljnja odluka o radu subotom donijeti će se sukladno mogućnostima i potrebama posla, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti građane putem sredstava javnog priopćavanja.
 
Ujedno obavještavamo građane da sve potrebne informacije iz spomenutog djelokruga rada mogu dobiti i telefonski na brojeve:
  • osobne iskaznice, prebivalište i boravište  +385 32 342 301
  • putovnice +385 32 342 303
  • voditeljica Odjela + 385 32 342 304
Ili elektroničkom poštom na mail vukovarsko-srijemska@policija.hr .
 


 

Stranica