Kontakt-policajci Policijske postaje Vinkovci

Kontakt-policajac: Drago Kosijer

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

1. kontakt područje Kanovci - obuhvaća južni dio grada Vinkovaca a nalazi se na I policijskom sektoru PP Vinkovci. Na I kontakt području nalaze se slijedeće ulice : Šetalište D.Švagelja ,lijeva strana Duge ulice od Genšerove do J.Kozarca, H. D. Genschera, H. V. Hrvatinića, J. Lovretić, M. Medvedovića, J. Matasovića, V. Lisinskog, S. S. Kranjčevića, N. Tordinca, O. Kučere, Trg Sv. V. Palotija, Vijenac J. Gotovca, I. Tijardovića, Ružina, L. Ružičke, S. Vraza, K. T. Kotromanića, K. Š. Đalskog, A. Zrinšeka, Ulica Breza, Ulica Lipa, F. Kršinića, A. Akšamovića, M. Krleže, I. Kršnjavog, I. Domca, S. Mađera, A. Štampara, V. Radauša, Kanovačka, Sopot sa pripadajućim ulicama. Kroz područje prolazi državna cesta D- 46 (Vinkovci- Tovarnik) D-55 Vukovar – Vinkovci – Županja, te cesta Vinkovci-Rokovci-Županja

Kontakt-policajac: Zlatko Gregurković

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

2. kontakt područje Radićev blok - obuhvaća jugoistočni dio grada Vinkovaca a nalazi se na I teritorijalnom sektoru PP Vinkovci, obuhvaća katastarsko područje II mjesnog odbora "Stjepan Radić" i VIII mjesnog odbora "Ban Jelačić" a proteže se istočno od ulice H.D.Genschera od mosta na Bosutu do križanja s Dugom ulicom. Na II kontakt području nalaze se slijedeće ulice: Istarska, Radićeva, J. Bognera, Srijemska , P. Miškina , Krajiška, M. Gupca, R. Bošković, K. Kotromanić, Brčanska, Kneza Domagoja, N. Jurišića, Sv. L. Mandica, Ćirila i Metoda, Majke Terezije, G. Viteza, Ervenička, Makedonska, Bosutska, Industrijska, naselje “Jošine”, naselje “Trbušanci”, Bana Jelačića od raskrižja s K.Zvonimira ulicom do Brčanske pruge. Kroz područje prolazi državna cesta D-46 Đakovo – Vinkovci - Tovarnik.

Kontakt-policajac: Željko Delić

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

3. kontakt područje Centar-1 - obuhvaća središnji dio grada Vinkovaca a nalazi se na I policijskom sektoru PP Vinkovci, obuhvaća zapadni dio katastarskog područja III mjesnog odbora "Centar" od ulice V. Nazora . Na III kontakt području nalaze se slijedeće ulice  V. Nazora, M. A. Reljkovića od Glagoljaške do V. Nazora, Glagoljaška, J. Dalmatinca od I. G. Kovačića do V. Nazora, Duga ulica od kbr. 2-58 i lijeva strana od raskrižja Duga - H. D. Genschera do raskrižja Duga - J. Kozarca, Gundulićeva, Alojzije Ulman, J. Ivakića, Ljudevita Gaja od Lapovačke do raskrižja iste s V. Nazora.

Kontakt-policajac: Marko Pajić

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

4. kontakt područje Centar-2 - obuhvaća središnji dio grada Vinkovaca a nalazi se na I policijskom sektoru PP Vinkovci, obuhvaća istočni dio katastarskog područja III mjesnog odbora "Centar" od ulice V. Nazora . Na III kontakt području nalaze se slijedeće ulice, M. A. Reljkovića od V. Nazora do K. Zvonimira, J. Dalmatinca od V. Nazora do Hrvatski Kraljeva, Duga ulica od kbr. 2 do Trga B. J. Šokčevića ,Ljudevita Gaja od V. Nazora do K. Zvonimira, K. Zvonimira od Trga B. J. Šokčevića do raskrižja s LJ. Gaja i V. Kovačića, Trg Slobode, Vatrogasna od Trga slobode do raskrižja sa Vojarskom ulicom, Vojarska, Bana Jelačića od Vojarske ulice do Hrvatski Kraljeva, Bana Jelačića od Vojarske do Trga J. B. Šokčevića, Istarska od H. Žrtava do Vatrogasne, Hrvatski Kraljeva od križanja s ulicom B. Jelačića do križanja sa ulicom V. Kovačića, Hrvatski Žrtava, Anina ulica, Blok Tržnica.​

Kontakt-policajac: Zvonko Antunović

Telefon: 032/343 815; 032/343 810


5. kontakt područje Vrtno naselje- obuhvaća zapadni dio grada Vinkovaca a nalazi se na I policijskom sektoru PP Vinkovci, obuhvaća katastarsko područje mjesnog odbora "XII Redarstvenika" južno od pruge Zagreb - Tovarnik . Na V kontakt području nalaze se slijedeće ulice i to: J. Kozarca, I. Kozarca, Grobljanska, Dirov brijeg, Diljeva, E. Šokčevića, Ciglarska, Vrtna, Sv. A. Padovanskog, 12. redarstvenika, Kraljice mira, F. Livadica, A. K. Miošića, Duga od I. G. Kovačića do pružnog prijelaza na pruzi Zagreb- Vinkovci - Tovarnik. Kroz područje prolazi državna cesta D-46 Đakovo – Vinkovci - Tovarnik.

Kontakt-policajac: Zoran Jelić

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

6. kontakt područje Vinkovačko novo selo - obuhvaća zapadni dio grada Vinkovaca a nalazi se na I policijskom sektoru PP Vinkovci, obuhvaća katastarsko područje mjesnog odbora "Vinkovačko Novo selo". Na VI kontakt području nalaze se slijedeće ulice i to: Bohnova, Županjska, K. S. Tomaševića, I. B. Mažuranić, P. Preradovića, M. Ivanića, Dubrovačka, Velebitska, Krbavska, Školska, Senjskih uskoka, B. Kašica, Dren, Zagorska, Prolazna, Ljeskovačka, Visovačka, A. Stepinca, Dalmatinska, Trogirska, Jadranska, Bosanska , Sigetska, Željeznička, M. Marulića, Primorska, Voćarska, I. Meštrovića, P. Hektorovića, Vinogradska i teretni željeznički kolodvor Vinkovci do rasputnice Jarmina Ivankovo sa pripadajućim objektima u njihovu sastavu. Kroz područje prolazi državna cesta D-46 Đakovo – Vinkovci – Tovarnik i magistralna pruga Zagreb- Vinkovci - Tovarnik.​

Kontakt-policajac: Branko Lešnjak

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

7. kontakt područje Lapovci - nalazi se na zapadnom dijelu grada Vinkovaca na I policijskom sektoru PP Vinkovci, obuhvaća katastarsko područje VII mjesnog odbora "Lapovci". Na VII kontakt području nalaze se slijedeće ulice i to: Kneza Mislava, Lapovačka, Slavka Jankovića, Ohridska, J. J. Štrosmajera, A. B. Šimića, Kolodvorska. Kroz područje prolazi magistralna pruga Zagreb- Vinkovci – Tovarnik.

Kontakt-policajac: Ivica Ivaković

​Telefon: 032/343 815; 032/343 810

8. kontakt područje Kolodvor - nalazi se na sjevernom dijelu I policijskog sektora PP Vinkovci, obuhvaća katastarsko područje IV mjesnog odbora "Kolodvor" te područje «Slavija –zapad» koje se prostire zapadno od ulice K.Zvonimira od podvožnjaka do kraja ulice prema Nuštru sa pripadajućim ulicama. Na VIII kontakt području nalaze se slijedeće ulice i to: autobusni i željeznički kolodvor Vinkovci sa objektima u njegovom sastavu, stambeno naselje Mažuranićev Blok sa slijedećim ulicama: Splitska, Trg J. Runjanina, A. Starčevića , K. Zvonimira od br.50.-131., Marije Jurić Zagorke, I. K. Sakcinskog, Kolodvorska, Ivana Mažuranića, A. Hebranga, Aleja Matice Hrvatske, Trg Kralja Tomislava. Kroz područje prolazi magistralna pruga Zagreb- Vinkovci – Tovarnik i državna cesta D-5 Županja – Vinkovci – Osijek.

Kontakt-policajac: Siniša Kovačević

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

9. kontakt područje Zagrebački blok - nalazi se na sjeverno-istočnom dijelu I policijskom sektoru PP Vinkovci, obuhvaća katastarsko područje IX mjesnog odbora "Zagrebački blok" i dio VIII mjesnog odbora "Ban Jelačić" te naselja «Slavija- Istok» i «mala Bosna» s pripadajućim ulicama. Na IX kontakt području nalaze se slijedeće ulice i to: Željeznički vijenac, Runjaninova ,A. Cesarca, J. Kosora, P. Zoranića , Zagrebačka, A. Šenoe , Mije Brašnića, Šulcerova, F. Šišića, M. Mareka , A. G. Matoša, Hrvatski Kraljeva, M. Stojanović, Blok A. Cesarca, P. Šubića, V. Klaića, S. Raškaj, Lj. Posavskog, Fra. D. Buntića, Barutana, N. Tesle, Zvonarska. Kroz područje prolazi magistralna pruga Zagreb- Vinkovci – Tovarnik i državna cesta D-5 Županja – Vinkovci – Osijek.

Kontakt-policajac: Dragan Jakopiček

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

10. kontakt područje Nuštar - pokriva naselje Nuštar sa svim pripadajućim ulicama a prostire se na južnom dijelu Policijske ispostave Markušica te 5 km sjeverno od grada Vinkovci do kojeg se dolazi Državnom cestom D-55 Vukovar-Vinkovci-Županja.

Kontakt-policajac: Mladen Tot

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

11. kontakt područje Ivankovo - pokriva naselje Ivankovo sa svim pripadajućim ulicama a prostire se na istočnom dijelu III Policijskog sektora udaljen od grada Vinkovci oko 10 km a prostire se lijevo i desno od Državne ceste D-46.

Kontakt-policajac: Bičanić Dalibor

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

12. kontakt područje Mirkovci - obuhvaća prigradsko naselje Mirkovci sa svim pripadajućim ulicama a prostire se od zapadne strane od željezničke pruge Vinkovci-Gunja prema istoku do benzinske crpke «Santini» (granica s K.O.S. Jankovci).Nalazi se u sastavu sadašnjeg III temeljnog sektora.

Kontakt-policajac: Ivo Đuzel

Telefon: 032/343 815; 032/343 810

13. kontakt područje Jankovci - obuhvaća Općinsko središte Jankovci s mjestima Stari Jankovci i Novi Jankovci s pripadajućim ulicama. Nalazi se u sklopu III temeljnog sektora.​