Vukovarsko-srijemska policija će od sada još bolje nadzirati naše područje

Slika /PU_VS/Svasta/policija u Tovarniku koristi i dronove.jpg

Policijski službenici će bespilotnim letjelicama sigurnije opservirati našim područjem što će doprinijeti sigurnosti svih građana

Fotografija:  PU vukovarsko-srijemska

Kako je već prije konstituirano Vijeće za prevenciju kriminaliteta “Srijem” koje sačinjavaju Postaja granične policije Tovarnik te općine Tovarnik, Lovas i Tompojevci, danas, 17. veljače održana je sjednica Vijeća u kojoj su održane koordinativne aktivnosti iz područja preventivne domene kriminaliteta i sigurnosti.

Vijeće za prevenciju kriminaliteta zamišljeno je kao partnersko tijelo čiji je cilj raditi na povećanju sigurnosti, prevenciji štetnog ponašanja, smanjenju straha građana od kriminaliteta te podizanju ukupne kvalitete života na području uključenih općina, a putem preventivnih aktivnosti.

Na sjednici su prenijete korisne informacije o stanju sigurnosti na ovom području, razrađene su i donijete konkretne obveze za bolju suradnju i boljitak građana. 

U okviru te sjednice su medijima i javnosti prezentirane dvije bespilotne letjelice s dodatnom opremom, koje će policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske koristiti za održavanje javnog reda, mira i sigurnosti.

Predstavnici općina Tovarnik, Lovasa i Tompojevaca uručili su bespilotne letjelice velike vrijednosti Postaji granične policije Tovarnik i samim policijskim službenicima kako bi tako zajamčili još veću sigurnost naših građana.

Ugovorom o donaciji dvije su letjelice s dodatnom opremom postale vlasništvo Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno date su na raspolaganje policijskim službenicima Postaje granične policije Tovarnik.

Bespilotne letjelice bit će od velike važnosti za održavanje sigurnosti na ovom području, odnosno bit će jamac našeg dodatnog angažmana.

Kroz edukaciju, a u sklopu međuresorne suradnje temeljem prethodnog dogovora i u skladu sa sporazumom te projektom ”Siguran Srijem”, od djelatnika Ministarstva obrane RH smo dobili korisne informacije o operativnom korištenju bespilotnih letjelica, a nakon toga su pripadnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo educirali policijske službenike na području mrežnog osposobljavanja te su im izdani certifikati za civilne letove.

Naposljetku, naša veća aktivnost i angažiranost će rezultirati boljom kvalitetom života u zajednici.

Stranica