Suradnja policije i partnera za sigurnu turističku sezonu u Vinkovcima

Slika /PU_VS/Akcije/Prevencija/sastanak.jpg

Na održanom radnom sastanku policija i djelatnici u turizmu međusobno su razmijenili iskustva i ostvarili suradnju u cilju unaprjeđenja stanja sigurnosti na zadovoljstvo građana i posjetitelja Grada Vinkovaca

Foto: PU vukovarsko-srijemska

Danas, 1. kolovoza u organizaciji Policijske uprave vukovarsko-srijemske održan je sastanak policijskih službenika sa predstavnicima ugostiteljskih objekata za smještaj s područja grada Vinkovaca: predstavnikom kupališta "Jezero Banja", predstavnicom vinkovačkog dvoranskog plivališta "Lenije", predstavnicom hotela "Slavonija" i hotela "Gem", predstavnikom "Ville Lenije", predstavnicom Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije te Upravnog odjela za kulturu i turizam Grada Vinkovaca na temu prevencije kriminaliteta na kupalištima i u smještajnim kapacitetima.

Cilj sastanka je jačanje međuresorne suradnje i partnerskih odnosa, kao i provedba aktivnosti u narednom periodu koje se odnose na prevenciju raznih oblika imovinskog kriminaliteta, sigurnosnih problema na kupalištima, te kriminaliteta na štetu djece i maloljetnika, a koje mogu doprinijeti slici Grada Vinkovaca kao sigurne destinacije.

Stanje sigurnosti na području Policijske uprave vukovarsko-srijemske je povoljno, međutim u cilju održavanja takvog stanja u narednom razdoblju, a posebice u vrijeme kada očekujemo porast broja gostiju na području Vinkovaca i cijele Županije, što može utjecati na vjerojatnost nastanka kaznenih djela, potrebno je kontinuirano provoditi ciljane preventivne mjere i aktivnosti.

Policijski službenici za prevenciju Policijske uprave vukovarsko-srijemske u narednom razdoblju planiraju intenzivirati preventivne aktivnosti usmjerene na prevenciju kaznenih djela i prekršaja koja se evidentiraju na bazenima i kupalištima te u ugostiteljskim objektima za smještaj. Primaran cilj je ukazati na važnost educiranja o samo-zaštitnom ponašanju, važnosti prepoznavanja sumnjivih ponašanja i osoba te o pravilnom postupanju u slučaju kada se kazneno djelo dogodi.

Održavanje i unaprjeđenje slike o sigurnoj destinaciji nije posao samo policije već i svih onih koji na bilo koji način dolaze u kontakt s turistima za vrijeme njihova boravka na našem području. Upravo zato velik značaj imaju preventivne aktivnosti koje mogu poduzeti svi subjekti koji pružaju usluge u turizmu kako bi što bolje zaštitili svoje goste od neželjenih posljedica.

Tema sastanka bila je i sprječavanje stradavanja djece od dehidracije u vozilima, a pozornost je posvećena i osvještavanju djelatnika u turizmu o kriminalitetu spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece na plažama i kupalištima te je naglašena važnost sustavne senzibilizacije svih djelatnika u turizmu kako bi se podigla svijest građana na što veću budnost i brigu o djeci.

Svi prisutni podržali su ovakve sastanke i složili se da samo zajedničkim, koordiniranim i profesionalnim postupanjem svih službi kroz proaktivno i reaktivno djelovanje, te rješavanjem problema s kojima se susreću rezultati neće izostati i naša će županija i dalje biti sigurna turistička destinacija.
 

Stranica