Nacionalni trening u okviru europskog projekta VIVIEN

  • Slika /PU_VS/Akcije/Nasilje nad zenama/knjiga.jpg
  • Slika
  • Slika
Foto: PU vukovarsko-srijemska

        Policijski službenici za maloljetničku delikvenciju i policijske službenice za prevenciju Policijske uprave vukovarsko-srijemske sudjelovali su na još jednom nacionalnom treningu za borbu protiv nasilja nad ženama koji se održao 7. i 8. listopada u Tordincima u organizaciji udruge B.a.B.e.
       Trening se provodi u okviru europskog projekta "VIVIEN" koji u svom fokusu ima prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama kroz rad i edukaciju stručnjaka iz raznih sustava - policije, pravosuđa, zdravstva, obrazovanja i ustanova socijalne skrbi.
       Cilj edukacije je unaprijediti znanja i vještine te povezati sve sudionike i sudionice sustava kako bi se postigla kvalitetnija i efikasnija suradnja prilikom suzbijanja nasilja prema ženama.
       Koordinatorica Udruge B.a.B.e. Zdravka Sadžakov pohvalila je izuzetno dobru i uspješnu suradnju s policijom te istaknula njihov značajan doprinos u prevenciji i suzbijanju nasilja prema ženama.
       Policija svojim aktivnostima kontinuirano radi na podizanju standarda u sprječavanju nasilja između bliskih osoba, osobito nasilja nad ženama te na senzibiliziranju javnosti o problematici i posljedicama te važnosti pravovremene reakcije na nasilje nad ženama.

       O nasilju ne smijemo šutjeti, stoga prekinimo šutnju - prijavite nasilje policiji.

Stranica