O nama

Policijska uprava vukovarsko-srijemska teritorijalno je nadležna nad područjem vukovarsko-srijemske županije na kojem je ustrojeno pet gradova: (Vukovar, Vinkovci, Županja, Ilok i Otok) i 24 općine (Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, S.Jankovci, S.Mikanovci, Tompojevci, Tordinci, Tovamik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja), koje teritorijalno pokrivaju 84 naseljena mjesta.

Sjedište policijske uprave vukovarsko srijemske je u Vinkovcima, u ulici Glagoljaška br 27 B, gdje je smješten policijski menadžment.  Teritorijalnom podjelom Republike Hrvatske na županije došlo je do novog ustroja MUP-a i policijskih uprava pa je Policijska uprava vukovarsko-srijemska nastala spajanjem bivših PU Vukovar, PU Vinkovci i PU Županja.

Područje Policijske uprave vukovarsko-srijemske nalazi se na najistočnijem dijelu Republike Hrvatske i pokriva područje Županije vukovarsko-srijemske. Područje se prostire dijelom u istočnu Slavoniju, a dijelom u zapadni Srijem, između rijeka Dunava i Save. Policijska uprava vukovarsko-srijemska graniči na sjeverozapadu s Policijskom upravom osječko-baranjskom, a na zapadu sa Policijskom upravom brodsko-posavskom. Granica područja policijske uprave na jugu ide u dužini od 93,6 km rijekom Savom koja je prirodna granica između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine, na istoku i dijelom na sjeveru graniči sa Srbijom, i to rijekom Dunav na sjeveru u dužini od 60,2 km i kopnom na istoku u dužini od 118,8 km. Na državnoj granici nalazi se 15 graničnih prijelaza, od čega 8 međunarodnih cestovnih graničnih prijelaza, 2 međunarodna željeznička granična prijelaza, međunarodni riječni granični prijelaz, 2 cestovna granična prijelaza za pogranični promet, i riječno-skelski granični prijelaz za pogranični promet, te i sezonski granični prijelaz.

Na području koje pokriva ova policijska uprava ukupna dužina auto-ceste iznosi 20 km, državnih cesta 304 km, županijskih cesta 474 km, lokalnih cesta 243 km, te 2 894 km ulica u naseljenim mjestima. Također preko područja naše županije prolazi važan željeznički pravac koji povezuje istočnu i zapadnu Europu, a policijska uprava pokriva 195 km magistralnih željezničkih pruga i željezničkih pruga I i II reda.

Područje Policjske uprave vukovarsko-srijemske prostire se na površini od 2 444,23 km2 ili na 244 423 ha.

Prema popisu stanovnika iz 2001. godine, na ovom području obitovalo je 204 768 stanovnika od čega je 160 277 Hrvata (78,27 posto) i 39 745 nacionalnih manjina (19,41 posto), među kojima je najbrojnija srpska nacionalna manjina 31 644 (15,45 posto).